Forsyningsanalysen
Den store rundtur i den danske klimatilpasning
Loading
/

Ole Mark er rejseleder, når Forsyningsanalysen i denne uge tager den store rundtur i den danske klimatilpasning.

Vi tager hele turen gennem vandets kredsløb og analyserer de trusler og udfordringer, som vi møder undervejs:

  • Regn og oversvømmelser i byer
  • Spildevandsudledninger og kloakoverløb
  • Kyster og havvandsstigninger
  • Vandløb og åer
  • Grundvand

Men vi skal også drøfte de mange juridiske aspekter af klimatilpasningen. Arbejdet med at beskytte danskerne mod oversvømmelser er reguleret efter en række love og principper, som ikke altid virker specielt logiske. Faktisk kan man sige, at jo mere man dykker ned i dem, desto mere ulogiske virker de.

Rejseleder Ole Mark er innovationschef hos Krüger. Han har tidligere været en del år hos DHI. Og så er han relativt nyslået doktor i vandhåndtering.

Forsyningsanalysen giver dig hver uge skarpe analyser af aktuelle tendenser i forsyningssektoren. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen.

Podcasten er udgivet af Aksiom i samarbejde med Viegand Maagøe.